Соціальний захист дітей


Заходи Відділу освіти Залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами

N
Зміст заходів
термін виконання
відповідальні
1
Поновити банк даних дітей із особливими освітніми потребами
Щороку
до 01.10
Дідич О.М.,
Лижницька Г.С.
2
Проводити анкетування батьків, вчителів щодо інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в навчальний процес
постійно
СажинаС.В.,вчителі, вихователі
3
Забезпечити належні умови для навчання, виховання, корекційно- компенсаторної роботи (матеріально-технічне, кадрове забезпечення) дітей з особливими освітніми потребами
2012-2013 рік
Рачковська Л.Р.,
Мелимук А.М.
4
Залучити батьків до навчально-виховного  процесу дітей як рівноправних партнерів і перших учителів своїх дітей
постійно
СажинаС.В.,вчителі, вихователі
5
Надавати батькам консультативно-методичну допомогу та сприяти  проведення зустрічей з  фахівцями медиками, логопедами
постійно
СажинаС.В.,вчителікл. керівники
6
Придбати корекційно-спортивне обладнання для занять фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами
2012-2013
Рачковська Л.Р.,
Мелимук А.М. батьківська рада
7
Надавати корекційно - реабілітаційну допомогу учням на ранньому періоді розвитку
2012-2013
Сажина С.В
8
Забезпечення фахового психолого-педагогічного та соціального супроводу учням з особливими освітніми потребами
постійно
Сажина С.В
9
Впроваджувати в освітній процес різні форми навчання дітей з особливими потребами, в т.ч. індивідуальної форми навчання та екстернатної
2012-2013
Дідич О.М., класні керівники
10
Розробити  практичний матеріал  до відповідних  навчальних зон: математики, мови, сенсорики, космічного виховання для занять з учнями з особливими освітніми потребами
постійно
Класні керівники, Сажина С.В.
11
Організація та проведення психолого-педагогічних тренінгів для педагогів
постійно
Сажина С.В.
12
Максимальне охоплення дітей з особливими освітніми потребами гуртковою роботою
постійно
Лижницька Г.С.,
Дідич О.М.,керівники гуртків
13
Організація і проведення позакласних заходів щодо виховання толерантних відносин
2012-2013
Класні керівники, вихователі, Лижницька Г.С.,
14
Організація та проведення навчальних тренінгів,  наукових,   практичних  семінарів  спільно з німецькими партнерами інтеграційної школи Монтессорі (м. Ерфурт, Німеччина) щодо впровадження інклюзивного навчання в навчально-виховний процес
Лютий 2012р
Дідич О.М.,
Класні керівники, вихователі,   Сажина С.В.
15
Проведення педагогічного моніторингу з метою визначення особливостей розвитку учнів та формування індивідуального освітнього маршруту з таких питань:
а) навчальні досягнення учнів;
б) динаміка розвитку учнів;
в) ефективність механізму взаємодії учасників інтегративного простору
постійно
Дідич О.М.,
Класні керівники, вихователі,   Сажина С.В
16
Дослідження соціального середовища учнів з особливими освітніми потребами
постійно
Савжина С.В.
17
Налагодити співпрацю з громадськими організаціями  та благодійними фондами у галузі сприяння включення дітей з особливими потребами у життя суспільства.
постійно
Рачкоська Л.Р.
18
Забезпечити  психолого-медичну діагностику
дітей з особливими освітніми потребами відповідно до  їх  Програм реабілітації
Двічі на рік
батьки,         Сажина С.В.
19
Підготовка методичних розробок з проблем інклюзії та представлення їх на педагогічну ярмарку «Освітянський досвід»
щорічно
Дідич О.М.
20
Організація та проведення семінарів- практикумів, круглих столів щодо поширення та  популяризації  проекту «інклюзія в освіті», співпраця з журналістами, прес-службою міського голови
Впродовж навчального року
Рачковська Л.Р.
21
Налагодити співпрацю з обласним  інклюзивним ресурсним центром (ІРЦ) канадсько-українського проекту   в частині координування, навігації,  інформування, консультування щодо реалізації   та створення інклюзивного середовища в навчальному процесі в контексті  підписаного меморандуму
постійно
Рачковська Л.Р.
22
Створити базу даних послуг освітнього, соціально-психологічного, реабілітаційного, медичного та спортивно-оздоровчого напрямків для дітей з особливими освітніми потребами в навчальному закладі
Лютий-
березень
2013
Дідич О.М.,
Сажина С.В.
23
Запровадити практику надання волонтерських послуг для  роботи  з дітьми з особливими освітніми потребами
постійно
Соціальний педагог
24
Продовжити практику стажування педагогічних працівників за кордоном
Двічі на рік
Рачковська Л.Р.
25
Продовжити співпрацю з Українським освітнім Монтессорі-центром щодо навчання педагогічних працівників
Щорічно
Рачковська Л.Р.
26
Забезпечити координацію діяльності навчального закладу з різними інституціями щодо якісного впровадження інклюзивних проектів та адаптації дітей з  особливими освітніми потребами, а саме:
Львівська міська клінічна лікарня
Центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді
Львівський національний медичний університет ім..Д.Галицького, кафедра загальної педіатрії
Львівський національний університет ім..І.Франка,філософський факультет
Львівський університет фізичної культури (кафедра лікувальної фізкультури)
постійно
Рачковська Л.Р.,
Дідич О.М.,
Сажина С.В.

Немає коментарів:

Дописати коментар