середа, 26 лютого 2014 р.

Міський семінар-практикум для вчителів географії26 лютого 2014 року НМЦО м. Львова і СЗШ № 68 проведено семінар-практикум «Формування основних груп компетентності учнів в сучасному змісті шкільної географії шляхом впровадження інноваційної освітньої технології «Освіта для сталого розвитку в дії» для вчителів географії. Семінар відбувся на базі СЗШ № 68 Залізничного району. У роботі семінару взяло участь 32 особи.
Метою семінару було ознайомлення вчителів географії з досвідом, методологією та технологіями навчання учнів на уроках географії урахуванням потреб сталого розвитку.
У ході заходу обговорювалися питання:
- Основні засади впровадження освіти для сталого розвитку в сучасний зміст шкільної географії.

- Освіта для сталого розвитку як шлях підвищення мотивації навчальної діяльності учнів на уроках географії та формування в них основних груп компетентностей.

Заняття провели: Гнатишин Оксана Михайлівна, методист навчально-методичного центру освіти Львова, тренер проекту «Освіта для сталого розвитку в дії», Кривицька Олена Павлівна, голова РМО, учитель географії СЗШ № 68.
«Майстер-клас» на тему «Природні ресурси світу в контексті освіти для сталого розвитку» провела Кривицька О. П.
В роботі семінару взяли участь: Мартинів М.М., методист –координатор НМЦО, Гнус П.М., директор СЗШ № 68.
Виступаючі відзначили, що серед головних завдань географічної освіти згідно концепції сталого розвитку є:
- підвищення обізнаності молоді щодо розуміння значення сталості як основи збереження природи та умов життя людини;

- формування основних груп компетентності школярів на засадах розуміння єдності природи та людини;

- формування відповідних норм поведінки та стилів життя, активної громадської позиції щодо реалізації ідеї сталості у повсякденному досвіді дитини.

Використання освіти для сталого розвитку на уроках географії викликає потребу в нових педагогічних моделях, новій педагогічній культурі, новому педагогічному змісті.
Учасники відзначили високий рівень організації та проведення занять, важливість запровадження освіти для сталого розвитку в систему середньої освіти.
Відкриття семінару директором СЗШ№68 Гнусом П.М
Виступ методиста НМЦО Гнатишин О.М.
Виступ вчителя географії СЗШ№68 Кривицької О.П.
Робота в групах учасників семінару

Підсумки семінару. Виступ методиста НМЦО Мартинів М.М.

субота, 22 лютого 2014 р.

Семінар для голів ШМО вчителів початкових класів

19 лютого у СЗШ №77 м.Львова відбувся семінар для голів ШМО вчителів початкових класів Залізничного району на тему "Компетентнісно-орієнтований підхід  до  навчання і виховання  у  початковій школі". Семінар розпочала директор школи Ольга Василівна Прокопишин, яка окреслила основні напрямки роботи вчителів початкової ланки у  школі. Також під час семінару виступили вчителі, які поділился матеріалами зі свого досвіду роботи. Світлана Вадимівна Гончаренко розповіла колегам про розвиток економічного мислення молодших школярів, Уляна Романівна Шуліга виступила с презентацією " Інтеграція навчальних предметів в початковій школі з використанням національних традицій українського народу". Тетяна Георгіївна Орлова поділилася своїми напрацюваннями з досвіду впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні учнів молодшого шкільного віку. 

Під час семінару

Виступає директор школи


Виступ С.В.Гончаренко


Презентація Орлової Т.Г.Досвідом роботи ділиться У.Р.Шулігачетвер, 6 лютого 2014 р.

Семінар «Використання нестандартних форм і методів навчання на уроках математики» у СЗШ №15

 31 січня 2014 р. в приміщенні ССЗШ №15 відбувся семінар вчителів математики району на тему «Використання нестандартних форм і методів навчання на уроках математики». На семінарі були присутні вчителі математики шкіл Залізничного району, методист НМЦО Посполітак Оксана Володимирівна.
                
     

Мета семінару  - ознайомити і зацікавити педагогів району  нестандартними формами та методами вивчення математики в школі.У підготовці семінару активну участь брали вчителі математики ССЗШ №15 Ярова Галина Євгенівна, Карась Лідія Зенонівна,  Гула Оксана Романівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Цвігун Віра Ярославівна та соціальний педагог школи Любінецька Галина Богданівна. Педагоги школи виступали з доповідями, представляли мультимедійні презентації, проекти школярів, методичні матеріали, які допомагають їм видозмінити навчальний процес відповідно до потреб сучасного учня.

Теми виступів педагогів:
1.     Цвігун В. Я. – «Школа сьогодні і завтра».
2.     Ярова Г. Є.  -  «Нестандартні методи і засоби роботи на уроках математики».
3.     Карась Л. З. - «Шляхи і методи  формування навичок самостійної роботи учнів на уроках математики».
4.     Гула О. Р. - «Зразки застосування методів проектів та міні-проектів на уроках математики».
5.     Любінецька Г. Б. -  «Соціально-психологічний супровід креативності».


Цвігун В. Я. - «Школа сьогодні і завтра». Заступник директора дала коротку довідку про педколектив школи. Розповіла про досягнення вчителів у вирішенні проблеми школи  «Модернізація змісту, форм і методів навчально-виховного процесу». У доповіді особливу увагу звернула на використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики (учнівські презентації, проекти, відеосюжети тощо), проведення профорієнтаційної роботи через розв’язування задач у світлі реалізації проекту «Профільна освіта» .Ярова Г. Є.  -  «Нестандартні методи і засоби роботи на уроках математики». Розповіла про способи та  результати застосування нестандартних методів навчання. Наголосила, що введення інтерактивних методик дає можливість докорінно змінити ставлення до об'єкту навчання.. Звернула увагу на сам процес навчання.

Карась Л. З. - «Шляхи і методи  формування навичок самостійної роботи учнів на уроках математики». У своїй доповіді вчитель повідомила, що, працюючи над проблемою, велику увагу приділяє самостійній роботі учнів. Детально проаналізувала різні форми роботи: робота з підручником (вивчення теорії та самостійне розв'язування задач); робота в парах, диктанти, групах та форми контролю цієї діяльності; диференціація домашніх завдань.


Гула О. Р. - «Зразки застосування методів проектів та міні-проектів на уроках математики». Вчитель ознайомила з видами проектів, до яких залучено учнів («Найпростіші функції їх графіки та властивості», «Види геометричних перетворень та їх властивості», «Математика» тощо) . Дала коротку довідку щодо застосування бліц-завдань на одне або декілька запитань, використання виготовлених проектів при поясненні нового матеріалу, широкого використання казок, віршів, загадок; ведення «Щоденника успіху», у який вчитель заносить свої думки та спостереження про учнів класу.


Любінецька Г. Б. -  «Соціально-психологічний супровід креативності». Соціальний педагог ознайомила  учасників семінару з  терміном «Креативність», розкрила суть терміну; розповіла про психологічну діагностику та консультування щодо креативності; напрямки роботи соціально-психологічної служби стосовно креативності.вівторок, 4 лютого 2014 р.

Семінар-практикум для вчителів  початкових класів Залізничного району

30 січня 2014 р в  СЗШ № 68 м. Львова відбувся семінар-практикум. “ Казка як засіб розвитку словесної творчості та морального виховання”.   Матеріали з даної теми представили вчителі початкових класів :Гук О. В., Андрієнко Н. С., Пітила О. Г.. На семінарі були присутні методисти НМЦО Воробець Г.З., Зелінська О.І..