четвер, 6 лютого 2014 р.

Семінар «Використання нестандартних форм і методів навчання на уроках математики» у СЗШ №15

 31 січня 2014 р. в приміщенні ССЗШ №15 відбувся семінар вчителів математики району на тему «Використання нестандартних форм і методів навчання на уроках математики». На семінарі були присутні вчителі математики шкіл Залізничного району, методист НМЦО Посполітак Оксана Володимирівна.
                
     

Мета семінару  - ознайомити і зацікавити педагогів району  нестандартними формами та методами вивчення математики в школі.У підготовці семінару активну участь брали вчителі математики ССЗШ №15 Ярова Галина Євгенівна, Карась Лідія Зенонівна,  Гула Оксана Романівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Цвігун Віра Ярославівна та соціальний педагог школи Любінецька Галина Богданівна. Педагоги школи виступали з доповідями, представляли мультимедійні презентації, проекти школярів, методичні матеріали, які допомагають їм видозмінити навчальний процес відповідно до потреб сучасного учня.

Теми виступів педагогів:
1.     Цвігун В. Я. – «Школа сьогодні і завтра».
2.     Ярова Г. Є.  -  «Нестандартні методи і засоби роботи на уроках математики».
3.     Карась Л. З. - «Шляхи і методи  формування навичок самостійної роботи учнів на уроках математики».
4.     Гула О. Р. - «Зразки застосування методів проектів та міні-проектів на уроках математики».
5.     Любінецька Г. Б. -  «Соціально-психологічний супровід креативності».


Цвігун В. Я. - «Школа сьогодні і завтра». Заступник директора дала коротку довідку про педколектив школи. Розповіла про досягнення вчителів у вирішенні проблеми школи  «Модернізація змісту, форм і методів навчально-виховного процесу». У доповіді особливу увагу звернула на використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках математики (учнівські презентації, проекти, відеосюжети тощо), проведення профорієнтаційної роботи через розв’язування задач у світлі реалізації проекту «Профільна освіта» .Ярова Г. Є.  -  «Нестандартні методи і засоби роботи на уроках математики». Розповіла про способи та  результати застосування нестандартних методів навчання. Наголосила, що введення інтерактивних методик дає можливість докорінно змінити ставлення до об'єкту навчання.. Звернула увагу на сам процес навчання.

Карась Л. З. - «Шляхи і методи  формування навичок самостійної роботи учнів на уроках математики». У своїй доповіді вчитель повідомила, що, працюючи над проблемою, велику увагу приділяє самостійній роботі учнів. Детально проаналізувала різні форми роботи: робота з підручником (вивчення теорії та самостійне розв'язування задач); робота в парах, диктанти, групах та форми контролю цієї діяльності; диференціація домашніх завдань.


Гула О. Р. - «Зразки застосування методів проектів та міні-проектів на уроках математики». Вчитель ознайомила з видами проектів, до яких залучено учнів («Найпростіші функції їх графіки та властивості», «Види геометричних перетворень та їх властивості», «Математика» тощо) . Дала коротку довідку щодо застосування бліц-завдань на одне або декілька запитань, використання виготовлених проектів при поясненні нового матеріалу, широкого використання казок, віршів, загадок; ведення «Щоденника успіху», у який вчитель заносить свої думки та спостереження про учнів класу.


Любінецька Г. Б. -  «Соціально-психологічний супровід креативності». Соціальний педагог ознайомила  учасників семінару з  терміном «Креативність», розкрила суть терміну; розповіла про психологічну діагностику та консультування щодо креативності; напрямки роботи соціально-психологічної служби стосовно креативності.Немає коментарів:

Дописати коментар